REKLAMAČNÍ ŘÁD

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Na většinu výrobků poskytuje výrobce záruku v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak). Vaším dokladem o koupi výrobku je Prodejní doklad, který obdržíte vždy při dodání zboží.

Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, vyplňte tento kontaktní formulář

Uveďte číslo Vaší objednávky, název výrobku a popište závadu.

Podle typu zboží a povahy závady Vám doporučíme další postup, zda zboží zaslat přímo do servisu nebo reklamaci vyřešíme u nás.
Reklamace bude vyřešena do 30 dnů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vada výrobku v záruce:
Na zakoupené zboží je poskytována záruka dle údajů na záručním listě. Není-li k výrobku vystaven záruční list, jeho funkci plní prodejní doklad. U naprosté většiny výrobků se jedná o záruku v době 24 měsíců.

Prodejní doklad je nedílnou součástí záručního listu. Není-li k výrobku od výrobce připojen záruční list, nahrazuje jeho funkci Prodejní doklad. 

Pokud Objednatel zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční dobu v tomto případě stanovují dovozci zboží do ČR. 

Objednatel se při reklamaci výrobku řídí reklamační řádem Dodavatele. Aktuální reklamační řád je uveden na stránkách brasnicky.cz/reklamacni-rad.  

Při výskytu vady výrobku v záruční době informuje Objednatel o záruční vadě Dodavatele. Objednatel vyplní webový formulář na adrese:kontaktní formulář. Objednatel uvede číslo objednávky, název výrobku, své jméno, e-mailovou adresu a popis závady. 

Dodavatel vyrozumí Objednatele o dalším postupu při reklamaci. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho dílů. Na vady vzniklé nevhodným zacházením ze strany Objednatele ani na mechanické poškození.


POŠKOZENÍ VÝROBKU PŘEPRAVOU:

Vzhledem k povaze většiny výrobků prodávaných v e-shopu brašničky.cz není poškození přepravou příliš pravděpodobné. Přesto pokud zjistíte poškození obalu, zkontrolujte výrobek. Při poškožení výrobku při přepravě, sepište s přepravcem protokol o poškození a neprodleně nás kontaktujte.

Poškození zboží Českou poštou: 
V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně se vydejte s balíčkem na Českou poštu a sepište protokol o poškození zboží. Pozor: reklamaci z důvodu poškození zboží přepravou lze na České poště uplatnit do dvou pracovních dnůod převzetí zboží! Po sepsání protokolu nás zkontaktujte a my již společně s Českou poštou reklamaci vyřešíme. Na pozdější reklamace nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu s Českou poštou nemůžeme brát ohled.

Poškození zboží Spediční službou:
V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle 602 629 717. Pozor: na nahlášení poškození spediční službou máte dva pracovní dny od převzetí zboží! Pracovník spediční služby Vás obratem kontaktuje a sepíše s Vámi formulář o poškození zboží přepravou. Od této chvíle řešíme reklamaci s přepravcem my. Na pozdější nahlášení reklamace poškození přepravou nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu se spediční službou nemůžeme brát ohled.