Obchodní podmínky

 

Dodavatel:

brašničky.cz
Na Valech 512
Velká Bíteš 595 01

OPTIMAL TWIN s.r.o.
IČO: 29249813 
DIČ: CZ29249813

brasnicky.cz
info@brasnicky.cz

zákaznická linka: 602 629 717
pevná linka: 602 629 717
(Po-Pá 8:00-16:00)

Objednatel:
Zákazník, který vyplní objednávku v systému e-shopu na adrese brasnicky.cz nebo prostřednictvím zákaznické linky či e-mailu.

Objednání zboží:
Uzavření kupní smlouvy vzniká odesláním objednávky Objednatelem. Dodavatel následně objednávku potvrdí.
První automaticky generovaný e-mail odesílaný po provedení objednávky je pouze rekapitulací objednávky, nikoli jejím potvrzením.
 
Sortiment zboží v e-shopu brasnicky.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Informace o jeho dostupnosti je pouze informativní a mění se v průběhu dne. Dostupnost zboží má Objednatel možnost předem ověřit e-mailem nebo vyplněním webového formuláře.

Ilustrační obrázky a popisky zboží jsou přejímány z oficiálních stránek výrobců a dodavatelů. Tiskové chyby vyhrazeny. V případě rozporu s kupní smlouvou se postupuje v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Objednatel se zavazuje vyplnit v objednávce pravdivé údaje. Dodavatel nenese odpovědnost za chybně vyplněné údaje Objednatele.

Doručení zboží
Zboží s dostupností skladem je běžně expedováno od jednoho do pěti dní. Dodavatel se snaží vyexpedovat zboží v nejkratším možném termínu.
V případě delší dodací lhůty nebo pokud výrobek při objednání není skladem, je objednatel vždy vyrozuměn o předpokládané době dodání. Stav objednávky může Objednatel sledovat po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, zároveň jsou mu posílány informační e-maily.

Zboží je vyexpedováno a předáno smluvnímu přepravci, který jej doručí Objednateli. Objednatel je o expedici zásilky vyrozuměn e-mailem, kde je mu také sděleno číslo balíčku pro sledování cesty zásilky.

Objednatel se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí doběrečnou částku - nebyla-li objednávka již zaplacena předem převodem na účet.
 
K zásilce je vždy připojen prodejní daňový doklad, který slouží jako Doklad o koupi a nahrazuje záruční list.

Při případném mechanickém poškození zboží přepravcem Objednatel sepíše s přepravcem reklamační protokol a dále se bude řídit dle pokynů Dodavatele uvedených v sekci Reklamace

Stornování objednávky:
Objednatel má možnost provést storno objednávky před expedicí zboží Dodavatelem. Dodavatel může provést storno objednávky, pokud objednané zboží je vyprodané a jeho doručení není možné.

V případě, že Dodavatel odstoupí od kupní smlouvy z důvodu nemožnosti dodání objednaného zboží, nabídne Objednateli náhradní zboží v obdobné kvalitě a ceně. Objednatel má možnost se rozhodnout, zda využije nabídky náhradního zboží.

Reklamace:
Na zakoupené zboží je poskytována záruka dle údajů na záručním listě. Záruční doba je uvedena také v detailu produktu v e-shopu. U naprosté většiny výrobků se jedná o záruku v době 24 měsíců.

Prodejní doklad je nedílnou součástí záručního listu. Není-li k výrobku od výrobce připojen záruční list, nahrazuje jeho funkci Prodejní doklad.

Pokud Objednatel zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční dobu v tomto případě stanovují dovozci zboží do ČR.

Objednatel se při reklamaci výrobku řídí reklamační řádem Dodavatele. Aktuální reklamační řád je uveden na stránkách brasnicky.cz/reklamace

Při výskytu vady výrobku v záruční době uplatňuje Objednatel záruční opravu u Dodavatele. Objednatel vyplní webový formulář na adrese: brasnicky.cz/reklamacni-formular. Objednatel uvede číslo objednávky, své jméno, adresu a popis závady.

Dodavatel vyrozumí Objednatele o dalším postupu při reklamaci. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho dílů. Na vady vzniklé nevhodným zacházením ze strany zákazníka ani na mechanické poškození.Vrácení zboží ve lhůtě 30 dnů:
Zakoupené zboží má Objednatel možnost do 30 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit. Objednatel vyrozumí Dodavatele e-mailem o vrácení zboží a poté zašle zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a doklady o koupi na adresu Dodavatele.
Připojí k balíku průvodní dopis v němž uvede číslo bankovního účtu k vrácení peněz.

Kupní cena zboží bude Objednateli vrácena do 14 dnů.

V případě, že vracené zboží nebude odpovídat původnímu stavu, bude použité, znečištěné, s nekompletním příslušenstvím, případně jinak znehodnocené, bude částka za uvedení do původního stavu odečtena od kupní ceny zboží. Částka za uvedení do původního stavu může dosáhnout až plné výše ceny zboží.

Možnost vrácení zboží nelze vnímat jako bezplatné zapůjčení zboží.

Možnost vrácení zboží se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené podnikatelskými subjekty.

Ochrana osobních údajů:
Dodavatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje Objednatele třetím osobám.
Toto neplatí pouze pro údaje nutné pro doručení zboží, která jsou předána smluvnímu přepravci, aby mohl doručit zásilku na adresu Objednatele.

Objednateli, který při vyplnění objednávky udělil souhlas k odebírání akčních nabídek a novinek, budou zasílány nabídky Dodavatele na uvedenou e-mailovou adresu. Toto platí i pro nabídky z dalších e-shopů Dodavatele. Objednatel má možnost kdykoli odběr těchto nabídek zrušit.

Odpovědnost za škody způsobené třetími osobami:
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené třetími stranami, a to především případné škody způsobené smluvními přepravci.

Závěrečná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí na veškeré objednávky uzavřené prostřednictvím obchodu brasnicky.cza Objednatel s nimi vyjadřuje souhlas odesláním objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Aktuální znění je vždy platné pro objednávky uskutečněné v daném období.

(Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.